#Venäjä’n #MarijaZaharova itkee ja syyttää taas länttä Suomen #NATO-jäsenyydestä – kannattais rouvan välillä katsoa peiliin – siellä se syyllinen NATO-jäsenyydelle löytyy

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova on tuominnut Suomen Nato-pyrkimykset ja ilmoittanut, että päätös ei ole tasapainoinen ja että se vaikuttaa kielteisesti maiden välisiin suhteisiin. Zaharova väittää, että Suomi teki Nato-päätöksen ennen näkemättömän Venäjä-vastaisen mediakampanjan vaikutuksesta ja ilman asianmukaista julkista keskustelua.

Zaharovan mukaan Yhdysvallat ja monet sen liittolaiset ovat tämän poliittisen kampanjan takana. Venäjä on useaan otteeseen vastustanut Naton itälaajenemista ja on käyttänyt tätä argumenttia muun muassa Ukrainan hyökkäyksen yhteydessä. Suomen liittyminen Natoon kasvattaa Venäjän ja Naton rajaa yli 1 000 kilometrillä, mikä aiheuttaa Venäjälle huolta.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Venäjä vastustaa Suomen pyrkimyksiä liittyä Natoon. Venäjän ja Suomen väliset suhteet ovat olleet jännitteiset jo pitkään, ja Naton jäsenyys on yksi niistä kysymyksistä, jotka ovat aiheuttaneet kitkaa maiden välillä. Suomi on kuitenkin tehnyt selväksi, että se päättää omista turvallisuuspoliittisista valinnoistaan itsenäisesti.

Suomen presidentti Sauli Niinistö on vahvistanut Nato-lain ja korostanut, että Suomen turvallisuuspolitiikka perustuu monipuoliseen yhteistyöhön eri maiden kanssa. Niinistö on myös painottanut, että Suomi ei ole yksinomaan Nato-maa, vaan maa ylläpitää myös hyviä suhteita Venäjän kanssa.

Suomen Nato-pyrkimykset ovat herättäneet huolta Venäjällä ja aiheuttaneet jännitteitä maiden välillä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että Suomi on itsenäinen maa, jolla on oikeus tehdä omat #turvallisuuspoliittiset valintansa. Suomi on myös korostanut, että se haluaa ylläpitää hyviä suhteita Venäjän kanssa ja tehdä yhteistyötä eri maiden kanssa turvallisuuden edistämiseksi.

Suomen #jatkosodanaikainen Njet Molotof -#propaganda #Neuvostoliitto’a vastaan #YouTube

Polttopullo eli Motovin Koktaili

“#NjetMolotof” on venäläinen ilmaus, joka tarkoittaa suomeksi “Ei Molotovin coctailille”. Kyseessä on osa suomalaisten jatkosodan aikana käyttämää propagandaa, joka levitettiin Neuvostoliittoa vastaan. Njet Molotof -iskulauseella haluttiin korostaa suomalaisten halua vastustaa Neuvostoliiton agressiivista politiikkaa, ja osoittaa että suomalaiset eivät alistu Neuvostoliiton uhkailuun.

Taustalla oli talvisota, joka käytiin Suomen ja Neuvostoliiton välillä vuosina 1939-1940. Talvisota oli raskas ja verinen, mutta #Suomi onnistui puolustamaan #itsenäisyytensä. Kuitenkin sodan jälkeen Neuvostoliitto halusi vaikuttaa Suomen poliittiseen järjestelmään ja lopulta liittää sen osaksi Neuvostoliittoa.

Suomalaiset vastustivat tätä ja jatkoivat taisteluaan itsenäisyytensä puolesta. Njet Molotof -iskulauseen avulla suomalaiset halusivat viestittää, että he eivät alistu Venäjän terrorismille.

Molotovin koktaili on yksi maailman tunnetuimmista improvisoiduista aseista. Se koostuu yleensä lasipullosta, joka on täytetty palavalla nesteellä, kuten bensiinillä tai etanolilla, ja varustettu sytytystulpalla. Molotovin koktaili on ollut käytössä monissa konflikteissa ympäri maailmaa, erityisesti kapinallisliikkeiden ja protestoijien keskuudessa.

#MolotovinKoktaili sai alkunsa talvisodan aikana Suomessa vuonna 1939. Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen, ja suomalaiset keksivät Molotovin koktailin vastauksena venäläisten panssarivaunujen tuhoamiseen. Nimen kerrotaan olevan pilkkaa Molotov-Ribbentrop -sopimukselle, joka oli allekirjoitettu vuotta aiemmin, ja jonka tarkoituksena oli jakaa Eurooppa Neuvostoliiton ja natsi-Saksan kesken.

Molotovin koktaili oli suhteellisen helppo ja halpa valmistaa, joten sitä käytettiin laajasti myös jatkosodan aikana. Se oli erityisen tehokas ase, kun suomalaiset taistelivat metsissä ja kaupungeissa, joissa oli vähän tilaa ja rajoitetusti raskasta aseistusta.

Molotovin koktaili levisi nopeasti ympäri maailmaa ja sitä on käytetty monissa konflikteissa, kuten Algerian itsenäisyystaistelussa, Vietnamissa, Libanonissa, Lähi-idässä ja useissa muissa paikoissa. Se on osoittautunut erityisen tehokkaaksi aseeksi kapinallisliikkeissä ja kansannousuissa, joissa raskasta aseistusta ei ole saatavilla.

Vaikka Molotovin koktaili on edelleen käytössä monissa maissa, sen käyttö on kuitenkin laitonta ja vaarallista. Valmistus ja käyttö voivat johtaa vakaviin rikossyytteisiin, ja se voi aiheuttaa vakavia vammoja ja jopa kuoleman.

Loppujen lopuksi Molotovin koktaili on synkkä muistutus siitä, että aseiden keksiminen ei aina edistä rauhaa ja turvallisuutta maailmassa. Se on esimerkki siitä, että hätätilanteessa ihmiset voivat keksiä hyvin vaarallisia ja tuhoisia aseita. Siksi on tärkeää edistää rauhaa ja rauhanomaista konfliktien ratkaisua, jotta Molotovin Koktailien kaltaisia aseita ei tarvitse käyttää uudelleen.

Ukrainan valtio opetti 2022 alussa kansalaisiaan tekemään polttopulloja ja käyttämään niitä turvallisesti Venäjän #kansamurhaajia kohtaan.

#NATO-maa Pohjois-Makedonia antoi kaikki taistelu-hävittäjänsä #Ukraina’lle

Viimeaikaiset uutiset kertovat, että #PohjoisMakedonia on lahjoittanut Ukrainalle merkittävän määrän sotilaskalustoa. Lahjoituksen joukossa ovat muun muassa jalkaväen aseistusta, tykistön varusteita sekä tankkeja. Lisäksi ilmavoimien neljä #SuhoiSu25-#taisteluhävittäjää on lähetetty Ukrainaan. Tämä tieto paljastui Maan puolustusministeri #SlavjankaPetrovskan antamassa tv-haastattelussa.

Su-25-rynnäkkökone on osoittautunut tärkeäksi kalustoksi Ukrainan sodassa. Ennen sotaa Ukrainan ilmavoimilla oli käytössään 17 Su-25-konetta, mutta avoimen lähteen tiedustelutiedon mukaan niitä on tuhoutunut 16 kappaletta. Venäjä on menettänyt niitä taisteluissa ainakin 30 kappaletta. Su-25-koneet ovat haavoittuvia, ja siksi Ukrainan mahdollisuus kunnostaa ja käyttää näitä lahjoitettuja koneita voi olla tärkeä askel kohti ilmaherruuden saavuttamista.

Pohjois-Makedonian lahjoituksella on suuri merkitys, sillä Ukraina on kärsinyt merkittäviä tappioita konfliktissa Venäjän kanssa. Toimittaja Aviation Week arvioi Google Earth- ja mediatietoihin perustuen, että lahjoitetut koneet olisi lähetetty Ukrainaan jo kevään tai kesän 2022 aikana. Kalusto on ollut varastoituna ulkona siksi pitkän ajan, että AW uskoo niitä käytetyn vain varaosiksi. Toivottavasti nämä lahjoitetut kalustot tulevat Ukrainalle tarpeeseen, ja ne auttavat parantamaan Ukrainan kykyä puolustaa itseään Venäjän hyökkäyksiltä.

Pohjois-Makedonia on Naton tuorein jäsenmaa, ja tämä lahjoitus voidaan nähdä osoituksena yhteisestä sitoutumisesta turvallisuuden ja vakauden ylläpitämiseen Euroopassa. Tällaiset eleet ovat tärkeitä, kun maailma kohtaa jatkuvasti uusia haasteita ja sotia Venäjän toimesta. Toivottavasti tämä lahjoitus auttaa Ukrainaa palaamaan kohti rauhaa ja vakautta.