#Salaliittoteoriat ja #DunningKruger

Young man is wearing aluminum cap, conspiracy theory concept

Salaliittoteorioita uskovat ihmiset usein ajattelevat olevansa älykkäämpiä kuin muut, vaikka todellisuudessa heillä voi olla puutteellinen ymmärrys asioista ja heidän päätelmänsä voivat olla perusteettomia. Tämä käyttäytymismalli tunnetaan nimellä Dunning-Kruger-ilmiö.

Dunning-Kruger-ilmiö selittää, miksi ihmiset, joilla on vähän tietoa jostain aiheesta, voivat luulla tietävänsä kaiken siitä. He eivät kykene tunnistamaan omaa tietämättömyyttään ja yliarvioivat kykynsä, mikä johtaa virheellisiin päätelmiin. Tämä ilmiö voi olla erityisen voimakas, kun kyseessä ovat monimutkaiset ja vaikeasti ymmärrettävät aiheet, kuten salaliittoteoriat.

Yksi syy tähän ilmiöön on se, että ihmiset arvioivat omaa älykkyyttään verrattuna muihin. Jos he pitävät itseään älykkäämpinä kuin suurinta osaa ihmisistä, he luulevat olevansa päteviä arvioimaan monimutkaisia asioita, vaikka todellisuudessa he eivät ymmärrä kaikkia yksityiskohtia. Tämä saa heidät uskomaan salaliittoteorioihin ja hylkäämään perinteisiä lähteitä, kuten mediaa ja tieteellistä tutkimusta.

Toinen syy on, että salaliittoteorioihin uskovat ihmiset usein vahvistavat omia ennakkoluulojaan ja uskomuksiaan, jotka ovat ristiriidassa todellisuuden kanssa. He etsivät tietoa, joka tukee heidän uskomuksiaan ja hylkäävät tiedot, jotka ovat ristiriidassa niiden kanssa. Tämä johtaa vääristyneeseen todellisuuskäsitykseen, jossa he luulevat olevansa oikeassa, vaikka todellisuudessa heidän käsityksensä ovat virheellisiä.

Salaliittoteorioihin uskovat ihmiset usein myös korostavat omaa erityisyyttään ja ajattelevat olevansa “hereillä”. Tämä voi johtua heidän halusta erottua massasta ja löytää merkitystä omalle elämälleen. He voivat myös uskoa, että he ovat rohkeampia ja rehellisempiä kuin muut, jotka ovat “nukkuvia”.

On tärkeää huomata, että Dunning-Kruger-ilmiö ei tarkoita, että salaliittoteorioihin uskovat ihmiset olisivat kaikki tyhmiä tai alhaisen älykkyysosamäärän omaavia, vaikka useimmat heistä ovatkin.

Moni salaliittoteorioihin uskova on myös käytännössä sokea Venäjän Federaation propagandalle ja disinformaatiolle.

Tekijä: Juho Saastamoinen

Minähän en politiikasta mitään voi ymmärtää - enkä haluakaan.