#Venäjä masinoi mellakoita #Moldova’an

Moldovan kansallisen poliisin johtajan Viorel Cernauteanun lausunnon mukaan Venäjän #tiedustelupalvelu’t suunnittelevat mellakoiden järjestämistä Moldovassa. Näiden mellakoiden tavoitteena on horjuttaa maan tilannetta. #Mellakka’t järjestäisi #Venäjämielinen puolue #Shor.

On tärkeää huomata, että näitä väitteitä ei ole vahvistettu riippumattomasti, eikä Venäjän #hallitus ole vielä kommentoinut niitä. On myös tärkeää lähestyä tällaisia ​​väitteitä kriittisesti ja objektiivisesti, koska Moldovan #PoliittinenTilanne on monimutkainen ja siihen voi vaikuttaa useita tekijöitä.

Jos nämä väitteet todella pitävät paikkansa, se olisi vakava #uhka Moldovan vakaudelle ja turvallisuudelle. Kansainvälinen yhteisö, mukaan lukien naapurivaltiot ja järjestöt, kuten Yhdistyneet Kansakunnat #YK, saattavat joutua ryhtymään toimiin estääkseen tällaisen toiminnan ja varmistaakseen Moldovan kansalaisten turvallisuuden.

Tekijä: Juho Saastamoinen

Minähän en politiikasta mitään voi ymmärtää - enkä haluakaan.