#EurooppaNeuvosto: Pakotteita jatkettu 6kk – #Venäjä’n sodasta #Ukraina’ssa

Eurooppa-neuvoston julkaisema lehdistötiedote 13. maaliskuuta kertoo jatketuista pakotteista, jotka on suunnattu Venäjän sotaa Ukrainaa vastaan tukevia henkilöitä ja yhteisöjä vastaan. Yhteensä 1 473 henkilöä ja 205 yhteisöä ovat nyt pakotteiden kohteena, ja ne ovat voimassa kuusi kuukautta pidempään kuin aiemmin päätetty.

Pakotteet koostuvat useista toimenpiteistä, kuten henkilöiden pääsyn estämisestä EU:hun, EU:ssa olevien varojen jäädyttämisestä ja EU:n kansalaisten kieltämisestä antamasta taloudellista apua kyseisille yhteisöille ja henkilöille. Eurooppa-neuvosto toivoo, että nämä toimenpiteet riistävät Venäjältä kyvyn jatkaa sotaa Ukrainaa vastaan heikentämällä sen taloutta ja estämällä sen pääsyn tärkeisiin teknologioihin ja markkinoille. Tämä heikentää Venäjän kykyä käydä sotaa ja toivottavasti auttaa rauhanomaisen ratkaisun saavuttamisessa.

Lehdistötiedotteessa todetaan myös, että Eurooppa-neuvosto on sitoutunut auttamaan Ukrainaa “niin kauan kuin se kestää” ja tukemaan Ukrainan #suvereniteetti’a. Tämä viittaa siihen, että EU jatkaa tukeaan Ukrainalle ja sen kansalle, joka on kärsinyt pitkään Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta.

Eurooppa-neuvoston päätös osoittaa #EU:n vakavaa huolta tilanteesta Ukrainassa ja sen pyrkimyksestä edistää rauhaa ja vakautta alueella. Vaikka pakotteet voivat aiheuttaa haittaa niille, jotka ovat sen kohteena, ne ovat tärkeä väline painostuksen harjoittamisessa Venäjän suuntaan ja sen yrittäessä jatkaa sotaa Ukrainaa vastaan.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/03/13/ukraine-s-territorial-integrity-sovereignty-and-independence-eu-renews-individual-restrictive-measures-for-six-months/

Tekijä: Juho Saastamoinen

Minähän en politiikasta mitään voi ymmärtää - enkä haluakaan.