#LeoparditUkrainaan #VenäjäHäviää #SlavaUkraini

Leopard 2 A7

“Useiden viikkojen jälkeen #ukraina’laisten sotilaiden koulutus #Leopard2 -#panssarivaunu’jen käyttöön Munsterissa #Saksa’ssa on loppusuoralla.
#Sotilaat voivat nyt käyttää nykyaikaisia panssarivaunuja, joista 18 Saksa lähettää lähipäivinä Ukrainaan.”

Ukrainalaisia on koulutettu käyttämään Leopards 2 -panssarivaunuja, ja he ovat osoittaneet hyvää edistymistä Saksassa Bergenin harjoitusalueella. Kuuden viikon pikakoulutus on auttanut ukrainalaisia kehittämään taitojaan ja parantamaan suorituskykyään taistelukentällä.

Saksalaiskouluttajat ovat antaneet positiivista palautetta ukrainalaisten edistymisestä. He ovat erityisesti iloisia siitä, että ukrainalaiset ovat onnistuneet osumaan kohteisiin yli 80-prosenttisesti lyhyen koulutusjakson aikana. Jörg-nimellä esiintyvä kouluttaja on kertonut, että tämä on erinomainen tulos.

Vaikka ukrainalaisilla on ollut hyvä menestys koulutuksessa, heidän on pitänyt oppia pois joistakin taktiikoista, joita he ovat aiemmin käyttäneet. Eversti Michael Sack on kertonut, että aluksi ukrainalaiset yrittivät kääntää tankkinsa ympäri peruuttamisen sijaan. Tämä osoittaa, että ukrainalaiset ovat joutuneet tekemään muutoksia tapaan, jolla he käyttävät panssarivaunuja.

Ukrainalaiset ovat oppineet taitoja, jotka auttavat heitä selviytymään #taistelu’kentällä. Tämä on erittäin tärkeää Ukrainalle, joka on ollut sodassa Venäjän kanssa vuodesta 2014 lähtien. Ukrainalaiset tarvitsevat hyvää sotilaallista #koulutus’ta ja modernia #sotilaskalusto’a puolustaakseen maataan vihollista vastaan.

Ukrainan ja Saksan väliset #sotilasyhteistyöohjelmat ovat erittäin tärkeitä Ukrainan turvallisuuden kannalta. Ukrainan armeija on saanut merkittävää koulutusta ja sotilaskalustoa Saksasta ja muilta länsimaisilta mailta. Saksan kouluttajat ovat myös auttaneet Ukrainaa kehittämään #sotilasstrategia’oita ja taktiikoita.

Kaiken kaikkiaan ukrainalaisten edistys #BergeninHarjoitusalue’lla on positiivinen merkki maan turvallisuuden kannalta. Ukrainan #armeija on saanut hyvää koulutusta ja modernia sotilaskalustoa, mikä auttaa heitä selviytymään taistelukentällä. Tämä on tärkeää, kun otetaan huomioon Ukrainan jatkuvat #turvallisuushaaste’et.

“⚡ Reuters: Ukrainan sotilaat suorittivat #Leopard-tankkiharjoituksen Espanjassa.

Viisikymmentäviisi ukrainalaista sotilasta, mukaan lukien 40 panssarivaunumiehistön jäsentä ja 15 mekaanista asiantuntijaa, suoritti koulutuksen Leopard 2 -panssarivaunuilla Espanjassa, #Reuters raportoi. He lähtivät Espanjaan helmikuussa 2022.”

Tekijä: Juho Saastamoinen

Minähän en politiikasta mitään voi ymmärtää - enkä haluakaan.