#JuhaniKnuuti: “Sepelvaltimoiden plakkien rakenteella on merkitystä, ei ainoastaan ahtaumien tiukkuudella: Tuore julkaisumme aiheesta:”

#SepelvaltimoidenPlakki, joka tunnetaan myös nimellä #ateroskleroosi, on sairaus, joka vaikuttaa #sepelvaltimo’ihin. #Sepelvaltimot ovat tärkeitä valtimoita, jotka kuljettavat happea ja ravinteita sydänlihakselle. Sepelvaltimoiden #plakki muodostuu, kun #rasva- ja #kolesteroli’pitoiset aineet kerääntyvät verisuonten seinämiin. Tämä johtaa valtimoiden kaventumiseen ja verenkierron heikkenemiseen, mikä voi johtaa sydänkohtaukseen tai #AnginaPectoris -#oireyhtymä’än.

#KorkeaVerenpaine #Tupakka #KorkeaKolesteroli #Diabetes #Lihavuus

Sepelvaltimoiden plakki muodostuu vähitellen vuosien varrella ja voi johtua monista eri tekijöistä, kuten korkeasta verenpaineesta, tupakoinnista, korkeasta kolesterolitasosta, diabeteksesta ja lihavuudesta. Plakin muodostumista voidaan hidastaa tai jopa estää terveellisillä elämäntavoilla, kuten terveellisellä ruokavaliolla, säännöllisellä liikunnalla ja tupakoinnin lopettamisella.

Tekijä: Juho Saastamoinen

Minähän en politiikasta mitään voi ymmärtää - enkä haluakaan.