#MaailmanLaajuinenRuokaKriisi

african kids eating some sorghum porridge, village in botswana

Suomessa #ruokakriisi nähdään usein lähinnä ruoan hintojen nousuna, mutta todellisuudessa ruokakriisi on monille ihmisille ympäri maailmaa paljon vakavampi ongelma. Afrikassa ja monissa muissa maissa #aliravitsemus ja #nälänhätä ovat lisääntyneet viime vuosina huolestuttavasti.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö #FAO:n mukaan yli 765 miljoonaa ihmistä kärsii kroonisesta nälästä. Tämä on kasvava trendi, sillä aliravitsemuksen määrä on noussut 8 prosentista 9,3 prosenttiin vuonna 2020 ja edelleen 9,8 prosenttiin vuonna 2021. Tämä kehitys on erittäin huolestuttava, sillä #nälkä ja #köyhyys olivat aiemmin vähenemässä.

#Ukraina’n #sota on lisännyt ruoan, #lannoitteiden ja #energia’n hintoja, mikä on vaikuttanut #ruoantuotanto’on Euroopassa ja Afrikassa. Nämä maat ovat jo kamppailleet aliravitsemuksen ja nälänhädän kanssa, ja Ukrainan sodan aiheuttamat katkokset #vilja’n toimituksissa ovat vain kurjistaneet tilannetta entisestään.

Lisäksi #pandemia, paikalliset #konfliktit ja #ilmastonmuutos’ksen aiheuttamat haasteet ovat hankaloittaneet #ruoantuotantoa ympäri maailmaa. Pienten maatalousyrittäjien on vaikea sopeutua muutoksiin, ja he tarvitsevat apua selviytyäkseen.

On tärkeää ymmärtää, että #ruokakriisi on monimutkainen ongelma, joka vaatii monia ratkaisuja. On tarpeen tukea paikallisia maatalousyrittäjiä, kehittää kestävämpiä viljelymenetelmiä, torjua ilmastonmuutosta ja auttaa konfliktien uhreja. Lisäksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja yhteisiä ponnisteluja nälänhädän lopettamiseksi.

Suomen kaltaiset vauraat maat voivat auttaa esimerkiksi kehitysapuna, joka tukee ruoantuotantoa ja kestävää kehitystä eri puolilla maailmaa. Meidän on tunnustettava, että ruoka on perusoikeus, joka kuuluu kaikille, ja että meillä on vastuu auttaa niitä, joilla ei ole riittävästi ruokaa.

Tekijä: Juho Saastamoinen

Minähän en politiikasta mitään voi ymmärtää - enkä haluakaan.