Moneen asiaan #keskittyminen samaan aikaan

Toimistotyössä ahertavien päivät ovat täynnä monenlaisia häiriötekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa merkittävästi työtehtävien suoritukseen ja tuottavuuteen. Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että suurin osa toimistotyössä ahertavista ei koe kokonaista häiriötöntä tuntia kertaakaan työpäivänsä aikana.

Tutkimus osoittaa, että keskimääräinen toimistotyöntekijä käyttää nykyisin noin 40 prosenttia ajastaan siinä luulossa, että hän “multitaskaa”. Todellisuudessa hän kuitenkin maksaa koko ajan hintaa tarkkaavuuden häiriöistä. Ihmiset ovat yrittäneet sopeutua kiihtyvään vauhtiin ja tietotulvaan, mutta samalla he ovat langenneet joukkoharhaan.

Neurotieteiden professori Earl Millerin mukaan ihmisten on ymmärrettävä yksi asia yli muiden: voimme tietoisesti ajatella vain yhtä tai kahta asiaa samanaikaisesti. Keskivertoteini luulee nyt voivansa seurata kuutta tai seitsemää eri median muotoa samanaikaisesti, mutta todellisuudessa hän vain vaihtelee hyvin nopeasti eri tehtävien välillä.

Tämä multitasking-ilmiö vaikuttaa kielteisesti työn laatuun ja tehokkuuteen. Kun yritämme tehdä montaa asiaa samanaikaisesti, suoritus on heikompi, muistamme vähemmän ja emme ole yhtä luovia. Virheet lisääntyvät, ja voi käydä niin, että luottamuksellinen työsähköposti lähetetään vahingossa väärään osoitteeseen.

Häiriötekijöiden vähentäminen ja keskittymiskyvyn parantaminen voivat auttaa toimistotyöntekijöitä saamaan enemmän aikaan ja vähentämään virheiden määrää. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia työkaluja, kuten melua vaimentavia kuulokkeita ja tehokkaita aikataulutusmenetelmiä. On myös tärkeää välttää jatkuvaa sähköpostien ja ilmoitusten tarkistamista, sillä ne voivat häiritä keskittymistä ja hidastaa työn etenemistä.

Kokonaisen häiriöttömän tunnin saavuttaminen voi olla haastavaa, mutta jokaisen toimistotyöntekijän tulisi yrittää löytää tapoja vähentää häiriötekijöitä ja parantaa keskittymiskykyään.

Tekijä: Juho Saastamoinen

Minähän en politiikasta mitään voi ymmärtää - enkä haluakaan.