Joko olet päättänyt ketä äänestät? #vaalit

#Eduskuntavaalit ovat tärkeä tapahtuma jokaiselle kansalaiselle, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa maamme tulevaisuuteen. Vaalit ovat #demokratia’mme perusta, joka takaa kansalaisille oikeuden vaikuttaa maan poliittisiin päätöksiin.

On tärkeää äänestää ehdokasta, joka ei kylvä eripuraa ja luo epäluuloa demokratiaa kohtaan. Poliittinen ilmapiiri on jo valmiiksi jännitteinen ja polarisoitunut. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että valittavat edustajat pyrkivät yhdistämään kansalaisia sen sijaan, että he levittävät vihaa ja jakavat kansaa.

Vaaleissa on myös tärkeää #äänestää ehdokasta, joka ei kumartele itään päin. Suomen itsenäisyys ja länsimaisen demokratian arvot ovat meille tärkeitä, ja siksi meidän on tärkeää valita #edustajia, jotka jakavat nämä arvot. On tärkeää, että edustajamme ovat lojaaleja Suomen perustuslailliselle järjestykselle ja sitoutuvat puolustamaan maamme itsenäisyyttä ja turvallisuutta.

Äänestäminen on tärkeää, sillä se on kansalaisen tapa vaikuttaa maansa tulevaisuuteen. Kun äänestämme ehdokasta, joka edustaa meidän arvojamme ja ajatuksiamme, annamme hänelle valtuudet toimia meidän puolestamme. On tärkeää muistaa, että jokaisella äänellä on merkitystä ja että jokainen ääni voi ratkaista vaalin lopputuloksen.

Lopuksi, haluan korostaa, että vaaleissa äänestäminen on #kansalaisvelvollisuus, jota ei pidä väheksyä. Meidän tulee käyttää ääntämme vastuullisesti ja valita ehdokkaita, jotka edustavat parhaiten meidän arvojamme ja tavoitteitamme. Äänestäminen on tapa vaikuttaa tulevaisuuteemme ja tehdä Suomesta parempi paikka kaikille kansalaisille.

Tekijä: Juho Saastamoinen

Minähän en politiikasta mitään voi ymmärtää - enkä haluakaan.