#Presidentti ja #ulkopolitiikan #asiantuntemus

Ulko- ja #turvallisuuspolitiikka ovat keskeisiä osa-alueita Suomen kansainvälisessä toiminnassa ja näillä politiikan aloilla on merkittävä vaikutus Suomen kansalliseen turvallisuuteen ja kansainvälisiin suhteisiin. Presidentillä on Suomessa merkittävä rooli ulkopolitiikan johtajana ja Suomen edustajana kansainvälisissä tilaisuuksissa.

Asiantunteva presidentti, jolla on laaja käsitys kansainvälisestä politiikasta ja vahva tuntemus Suomen kansainvälisestä asemasta voi edistää Suomen etuja ja vaikuttaa positiivisesti maan kansainväliseen asemaan. Tällainen presidentti voi muun muassa edistää Suomen kaupallisia ja poliittisia suhteita muiden maiden kanssa, edistää #ihmisoikeuksien ja #oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista sekä toimia #rauhan ja #vakauden edistämiseksi #konfliktialue’illa.

Toisaalta presidentti ei ole yksin vastuussa Suomen ulkopolitiikasta, vaan myös muilla poliittisilla toimijoilla, kuten ulkoministeriöllä ja eduskunnalla, on merkittävä rooli ulkopolitiikan johtamisessa. Kuitenkin presidentin asiantuntemus ja aktiivisuus ulkopolitiikan saralla voivat toimia kannustimena muiden toimijoiden sitoutumiselle ulkopolitiikan kehittämiseen ja Suomen kansainvälisen aseman parantamiseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ulkopolitiikan asiantuntemus presidentiltä voi olla hyödyksi Suomelle, mutta se ei yksinään riitä – tarvitaan myös muiden poliittisten toimijoiden yhteistyötä ja sitoutumista ulkopolitiikan kehittämiseen.

Tekijä: Juho Saastamoinen

Minähän en politiikasta mitään voi ymmärtää - enkä haluakaan.