#SuomenKommunistinenPuolue #SKP #pienpuolue

Suomen Kommunistinen Puolue (#SKP) on poliittinen #puolue, joka perustettiin Suomessa vuonna 1918. SKP on osa kansainvälistä kommunistista liikettä, ja sen juuret ulottuvat #Venäjä’n vallankumouksen aikaan. Venäjän vallankumouksen jälkeen Suomessa oli vahva #työväenliike, johon SKP liittyi. SKP:n poliittinen perintö ulottuu siis pitkälle Venäjän historiaan.

SKP:n historia Suomessa on ollut monivaiheinen. SKP oli merkittävä poliittinen voima Suomessa ennen toista #maailmansota’a, ja puolueen vaikutusvalta oli erityisen suuri #teollisuuskaupungeissa. SKP:llä oli myös vahva asema #ammattiyhdistysliikkeessä. SKP:n kannattajia oli paljon eri yhteiskuntaluokissa, ja puolueen kannatus kasvoi erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina.

SKP:n kannatus alkoi kuitenkin vähentyä toisen maailmansodan jälkeen, kun puolue kiellettiin ja sen jäseniä vainottiin. SKP:n toiminta sallittiin uudelleen vuonna 1944, mutta sen vaikutusvalta oli pienentynyt huomattavasti. SKP:n kannatus on ollut vaihtelevaa 2000-luvulla, ja tällä hetkellä puolue on pienpuolue Suomessa – kukaan ei siis ole kiinnostunut #Venäjämielisyydestä.

SKP:n poliittinen linja on aina ollut #marxilais-#leniniläinen, ja puolue pyrkii edistämään työväenluokan etuja. SKP:n tavoitteena on sosialistinen yhteiskunta, jossa valta ja varallisuus jakautuvat tasaisesti. SKP:n poliittinen perintö ulottuu kuitenkin paljon pidemmälle kuin vain Suomen historiaan. SKP on osa kansainvälistä kommunistista liikettä, ja sen juuret ulottuvat Venäjän vallankumouksen aikaan.

Venäjän vallankumous oli merkittävä tapahtuma, joka vaikutti laajalti koko maailmaan. Venäjän #vallankumous johti Venäjän keisarikunnan kaatumiseen ja Neuvostoliiton perustamiseen. #Neuvostoliitto oli kommunistinen valtio, joka vaikutti maailmanpolitiikkaan merkittävästi 1900-luvulla. Neuvostoliitto kannatti kommunismin leviämistä kaikkialle maailmaan, ja tuki kommunistisia puolueita ympäri maailmaa.

SKP:n poliittinen perintö ulottuu siis Venäjän vallankumouksesta Neuvostoliiton aikaan asti.

Tekijä: Juho Saastamoinen

Minähän en politiikasta mitään voi ymmärtää - enkä haluakaan.