Miksi #sotilastaustaisia henkilöitä tulisi valita #eduskunta’an #NATO:on liittymisen jälkeen?

#vaalit NATO-jäsenyys on ollut Suomen poliittisen keskustelun keskiössä jo pitkään. Suomen liittyminen NATO:on tarkoittaisi muutoksia maan turvallisuuspolitiikassa ja puolustusvoimien toiminnassa.

#Sotilastaustaisilla henkilöillä on tässä tilanteessa erityinen rooli ja merkitys. Heillä on osaamista ja kokemusta, jotka ovat arvokkaita ja tarpeellisia tällaisessa tilanteessa.

#Sotilastaustaiset henkilöt ovat usein kokeneita johtajia ja strategisia ajattelijoita. He ovat tottuneet toimimaan paineen alla ja tekemään nopeita päätöksiä. Heillä on myös laaja-alainen kokemus turvallisuuspolitiikasta ja puolustusvoimien toiminnasta. Tämä osaaminen ja kokemus on tarpeen, kun päätetään esimerkiksi siitä, millaisia puolustusvoimien investointeja tehdään ja millaisia toimenpiteitä tarvitaan maan turvallisuuden takaamiseksi.

Sotilastaustaisilla henkilöillä on myös vahva käsitys siitä, millaisia riskejä maan turvallisuuspolitiikkaan liittyy. He ovat tottuneet arvioimaan tilanteita ja tekemään päätöksiä #turvallisuusuhkien torjumiseksi. Tämä tietämys on erityisen tärkeää, kun päätetään NATO:n toiminnasta.

Sotilastaustaiset henkilöt ovat myös tottuneet työskentelemään yhteistyössä muiden maiden #puolustusvoimien kanssa. Tämä yhteistyö on välttämätöntä, kun puhutaan NATO-jäsenyydestä. NATO-jäsenyys tarkoittaisi #yhteistyön lisääntymistä muiden NATO-maiden kanssa, ja sotilastaustaiset henkilöt osaavat toimia #kansainvälisessä ympäristössä ja yhteistyöverkostoissa.

Sotilastaustaiset henkilöt ovat myös #motivoituneita ja #sitoutuneita maan turvallisuuden edistämiseen. Heidän työuransa on ollut omistautunutta #turvallisuuden ylläpitämiseen.

Tekijä: Juho Saastamoinen

Minähän en politiikasta mitään voi ymmärtää - enkä haluakaan.