#Ukraina’n #armeija kouluttaa puolustajiaan #NATO:n huipputeknologialla – #LaserTag-aseilla sekä LaserTag-liiveillä #video #twitter

LaserTag-harjoituslaitteet toimivat lasersäteillä, jotka heijastuvat sotilaiden kehoihin. Tämä mahdollistaa harjoittelun ilman fyysistä kosketusta tai jälkiä, jotka voivat aiheuttaa kipua tai vammoja.

LaserTag-harjoituslaitteet sisältävät yleensä pistemittarin, joka mittaa sotilaan osumia ja vahinkoja. Kouluttajat voivat käyttää myös erilaisia strategioita ja taktiikoita voittaakseen harjoituksen.

LaserTag-laitteet ovat suosittuja sotilas- ja turvallisuuskoulutuksessa. LaserTag-harjoituslaitteet voivat simuloida todellisia taistelutilanteita ja antaa koulutettaville mahdollisuuden oppia ja harjoitella erilaisia taktiikoita ja strategioita turvallisessa ympäristössä. Lisäksi LaserTag-harjoituslaitteet ovat myös kustannustehokkaampia kuin todellinen ase- ja ammuskoulutus.

LaserTag-harjoituslaitteet ovat myös ympäristöystävällisempiä kuin perinteiset aseet ja ammukset. LaserTag-harjoituslaitteissa ei käytetä luoteja tai ammuksia, mikä vähentää jätteiden ja päästöjen määrää. Tämä tekee LaserTag-harjoituslaitteista erinomaisen vaihtoehdon ympäristötietoisille valtioille.

#Venäjän #armeija ei palaudu toimintakykyiseksi vuosikymmeniin – Venäjämieliset kannattajat hakeutuvat mielisairaaloihin ymmärtäessään olleensa historian pimeällä puolella

Venäjän asevoimat kohtasivat merkittäviä haasteita yrittäessään toteuttaa Ukrainan hyökkäyksessään vuonna 2022. Tämä on Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän erikoistutkijan, majuri (evp) Jukka Viitaniemen ja tutkimusavustaja Santeri Kytönevan tuoreessa artikkelissa esitetty arvio. Tutkijat ovat tutkineet Venäjän hyökkäystä käsiteanalyyttisesti ja tarkastelleet erityisesti Venäjän asevoimien suorituskykyä.

Artikkelissa todetaan, että Venäjän asevoimien kyky käydä kahta alueellista sotaa samanaikaisesti erillisissä strategisissa suunnissa on kyseenalaistettava. Ukrainassa kärsityt tappiot kalustossa ja henkilöstössä ovat laskeneet asevoimien suorituskykyä merkittävästi, joten Venäjän kyky suorittaa saman mittakaavan strategisia operaatioita tulevaisuudessa saattaa kestää useita vuosia tai jopa vuosikymmeniä.

Tutkijat toteavat kuitenkin, että Venäjä kykenee toteuttamaan omassa taksonomiassaan paikallisen tason operaatioita tänä aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että Venäjän asevoimat pystyvät edelleen toimimaan paikallisesti ja suorittamaan pienempiä operaatioita, mutta suurempien operaatioiden toteuttaminen samanaikaisesti voi olla haastavaa.

Artikkelissa tarkastellaan myös Venäjän asevoimien käyttämiä taktiikoita Ukrainan hyökkäyksessä. Tutkijat huomauttavat, että Venäjän käyttämä #hybridisota, joka yhdistää perinteisen #sodankäynnin, #informaatiosodankäynnin ja #SotilaallisenVoimanKäytön, ei ollut riittävä #Ukrainassa. Venäjän pyrkimykset saada Ukrainan kansa kääntymään heidän puolelleen eivät tuottaneet toivottua tulosta, ja Ukrainan asevoimat puolustivat itseään tehokkaasti.

Viitaniemen ja Kytönevan artikkeli on tärkeä lisäys keskusteluun Venäjän asevoimien suorituskyvystä ja tulevaisuudesta. Artikkelin perusteella voidaan todeta, että Venäjän asevoimien kyky suorittaa suuria strategisia operaatioita on heikentynyt merkittävästi Ukrainan #hyökkäyksen seurauksena.