#RussianMediaMonitor: #Venäläiset #propagandistit keskustelivat #Putin’in lausunnoista taktisten #ydinaseiden sijoittamisesta #ValkoVenäjälle ja erilaisista tavoista #hyökätä länteen. Juontaja päättelee, ettei kyse ole moraalista tai rauhasta: “Me tarvitsemme maailmaa – mieluiten kaiken siitä”

#Venäjä on ollut viime vuosina otsikoissa monissa kansainvälisissä uutisissa, ja sen rooli kansainvälisessä #politiikassa on ollut erittäin kiistanalainen. Venäjän asema on erityisen mielipuolinen sen jälkeen, kun se liitti #Krimin itseensä vuonna 2014. Tämän jälkeen Venäjää on usein syytetty aggressiivisesta #ulkopolitiikasta ja pyrkimyksestä laajentaa vaikutusvaltaansa muihin maihin.

Venäjän halua hallita koko maailmaa on perusteltu useilla argumenteilla. Ensinnäkin Venäjä on käyttänyt hyväkseen kansainvälisen järjestelmän heikkenemistä ja erilaisten kriisien syntymistä. Tämä on mahdollistanut Venäjän vaikutusvallan kasvun monilla alueilla, kuten #Syyriassa, #Ukrainassa ja #Kaukasuksella. Toiseksi Venäjän poliittinen johto on osoittanut pyrkivänsä lisäämään maan vaikutusvaltaa kansainvälisissä järjestöissä, kuten #YK:ssa ja #EU:ssa. Kolmanneksi Venäjän hallitus on ilmoittanut haluavansa parantaa suhteita muihin maailman #suurvaltoihin, kuten #Kiinaan ja #Intiaan, mikä voidaan tulkita pyrkimykseksi lisätä Venäjän globaalia asemaa.

Venäjän mahdollinen halu hallita koko maailmaa on herättänyt huolta kansainvälisessä yhteisössä. Tämä on johtanut moniin #diplomaattisiin #kriiseihin ja #konflikteihin Venäjän ja muiden maiden välillä. Esimerkiksi Venäjän rooli Syyrian sisällissodassa on herättänyt kritiikkiä monissa länsimaissa, ja Venäjän ja Ukrainan väliset konfliktit ovat johtaneet kylmän sodan jälkeisen ajan suurimpiin diplomaattisiin kriiseihin.

Venäjän halu hallita koko maailmaa voi myös aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia kansainväliseen järjestelmään ja maailmanpolitiikkaan.

#Venäjä siirtää #ydinaseita #Valkovenäjälle

Venäjä on tehnyt sopimuksen Valko-Venäjän kanssa taktisten ydinaseiden sijoittamisesta maaperälle, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjän valtio-omisteinen uutistoimisto Tass on siteerannut asiasta ja kertonut, että Venäjä on jo siirtänyt Valko-Venäjälle 10 ilma-alusta, joilla voidaan lennättää taktisia ydinaseita.

Venäjän presidentti Vladimir #Putin on vakuuttanut, että tuleva toimenpide ei riko kansainvälistä #ydinsulkusopimusta. Putin on myös vertaillut Venäjän toimintaa Yhdysvaltojen vastaavaan liikkeeseen Euroopassa.

Sopimus on herättänyt laajaa huolta ja närkästystä erityisesti naapurimaiden, kuten Puolan ja Liettuan, keskuudessa. Heidän mielestään Venäjän ja Valko-Venäjän sopimus taktisten ydinaseiden sijoittamisesta lähelle heidän rajojaan on #provokaatio, joka uhkaa alueen #turvallisuutta.

Myös #EuroopanUnioni on ilmaissut huolensa asiasta ja vaatinut selvennystä Venäjältä. #EU:n ulkoministeri Josep Borrell on sanonut, että sopimus on ristiriidassa kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten velvoitteiden kanssa.

Venäjän ja Valko-Venäjän sopimus herättää kysymyksiä myös maiden välisestä suhteesta ja Valko-Venäjän riippuvuudesta Venäjästä. Valko-Venäjä on ollut Venäjän lähin liittolainen ja taloudellinen tukija, ja jotkut asiantuntijat ovat arvioineet, että sopimus taktisten ydinaseiden sijoittamisesta voi lisätä Venäjän vaikutusvaltaa Valko-Venäjällä entisestään.

Tilanne herättää myös huolta kansainvälisellä tasolla, sillä se voi horjuttaa alueen vakautta ja turvallisuutta. Toivotaan, että Venäjä ja Valko-Venäjä kuuntelevat naapurimaiden ja kansainvälisen yhteisön huolta ja tarjoavat selventävää tietoa sopimuksen tarkoituksista ja toteutuksesta.

Toukokuun alusta lähtien kaikkien #tupakka’tuotteiden #myyntipakkaukset on oltava yhtenäisiä ja samanlaisia

Kuva: Suomen ASH

Tupakkalaki tiukentuu toukokuun alussa Suomessa. Tämän myötä tupakkatuotteiden myyntipakkauksien on oltava logottomia ja yksivärisiä, mutta merkin saa mainita, kunhan fontit ovat samanlaisia. Jo tällä hetkellä kaupoista voi saada pelkistettyjä askeja, mutta toukokuun alusta lähtien kaikkien tupakkatuotteiden myyntipakkaukset on oltava yhtenäisiä ja samanlaisia.

Tupakkatuotteiden pakkausten yhtenäistämisellä pyritään vähentämään tupakkatuotteiden houkuttelevuutta ja markkinointia. Pakkausten yksivärisyys ja logottomuus vähentävät tuotteiden tunnistettavuutta ja tekevät niistä vähemmän houkuttelevia. Tupakkatuotteiden myyntipakkauksista poistuvat kaikki markkinointielementit, kuten houkuttelevat logot, kuvat ja symbolit.

Tupakkatuotteiden pakkausten yhtenäistäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että terveysvaikutusten korostaminen unohdetaan. Pikemminkin päinvastoin: terveysvaroitukset tulevat olemaan entistäkin tärkeämmässä roolissa. Uusissa tupakkatuotteiden myyntipakkauksissa terveysvaikutukset korostuvat entisestään, kun terveysvaikutusten kuvat ja tekstit jäävät askeihin korostuneina. Tämä tiedon välittäminen korostuu uusissa pakkauksissa #EU-direktiivin mukaisesti.

Suomen #ASH (Action on Smoking and Health) on yksi tupakkalain tiukentamista ajavista tahoista. Suomen ASH vetää #SavutonSuomi2030 -kampanjaa, jota #Veikkaus rahoittaa. Suomen ASHin toiminnanjohtaja #MerviHara korostaa terveysvaikutusten korostamisen tärkeyttä uusissa tupakkatuotteiden myyntipakkauksissa.

On tärkeää huomata, että yhdenmukaisista pakkauksista sinänsä EU:ssa ei ole direktiiviä, mutta jäsenmailla on oikeus ottaa käyttöön tiukempia sääntöjä. Suomi on ottanut käyttöön tiukempia sääntöjä tupakkatuotteiden markkinointiin ja myyntiin liittyen, jotta tupakointia voidaan vähentää ja tupakoinnin haitat minimoida.

Tiukennettu tupakkalaki ja yhdenmukaiset tupakkatuotteiden myyntipakkaukset ovat askel kohti savutonta Suomea.