#Eurooppa’laiset haluavat #Ukraina’n liittyvän #EuroopanUnioni’in

Kuva: Euroopan Parlamentti

Eurooppalaisten enemmistön tuki Ukrainan #EU-jäsenyydelle ja EU:n #aseavun toimittamiselle maalle Venäjän terroristista käyttäymistä vastaan ovat tärkeitä signaaleja EU:n ja sen jäsenvaltioiden #ulkopolitiikalle.

#Bertelsmann-säätiön julkaisemat tutkimustulokset osoittavat, että Eurooppa näkee Ukrainan vakavasti otettavassa valossa ja haluaa tukea maan ponnisteluja #demokraattisessa kehityksessä. Tämä on tärkeä viesti myös Ukrainalle, joka on kärsinyt Venäjän aggressiosta ja pyrkinyt lähentymään EU:ta. Ukrainan kansan tuki EU-jäsenyydelle osoittaa myös sen, että Ukraina näkee tulevaisuutensa Euroopassa ja haluaa sitoutua sen arvoihin ja demokraattiseen kehitykseen.

Tutkimustulosten mukaan Eurooppa haluaa myös vähentää riippuvuuttaan venäläisestä energiasta, vaikka tämä saattaa johtaa korkeampiin #energiakustannuksiin. Tämä osoittaa, että Eurooppa on valmis tekemään tarvittavia uhrauksia turvallisuutensa ja itsenäisyytensä vuoksi. Venäjän #energiariippuvuus on ollut yksi sen tärkeimmistä keinoista vaikuttaa Euroopan politiikkaan, ja sen vähentäminen on tärkeä askel kohti EU:n itsenäistä ja turvallista tulevaisuutta.

Bertelsmann-säätiön toimitusjohtaja Ralph Heckin huomio siitä, että EU:n on vahvistettava itseään poliittisesti moninapaisessa maailmassa pitkällä aikavälillä ja uudistettava itseään sisäisesti, on tärkeä. EU:lla on edessään suuria haasteita, ja sen on kyettävä vastaamaan niihin vahvalla ja yhtenäisellä politiikalla. Ukrainan tukeminen on yksi tärkeä osa tätä politiikkaa.

On tärkeää, että EU pysyy yhtenäisenä ja tukee jäsenvaltioitaan Venäjän sairaalloista toimintaa vastaan. Ukrainan tukeminen ja sen mahdollinen EU-jäsenyys ovat tärkeitä askelia kohti turvallista ja vakaa Eurooppaa. Ukrainan kansan tuki EU-jäsenyydelle ja sen ponnistelut demokraattisessa kehityksessä ovat rohkaisevia merkkejä tulevaisuudesta, jossa EU:n arvot ja demokraattinen kehitys ovat vahvistuneet.

#Ulkoministeriö’n päällikkö #MarjaLehto on kuvaillut päätöstä #VladimirPutin’in #pidätysmääräys’ksen antamisesta merkittäväksi.

“On erittäin merkittävää, että Kansainvälinen rikostuomioistuin (#ICC) on päätynyt tähän päätökseen perusteellisen tutkimuksen jälkeen. Sanoisin, että tämä on yksi ensimmäisistä konkreettisista toimista”, hän sanoi.

Lehto huomautti myös, että pidätysmääräys sisältää suurta historiallista symboliikkaa ja viestii, että sodassakin on säännöt. Venäjä ei kuitenkaan ole ICC:n perustamissopimuksen osapuoli, mikä tarkoittaa, että pidätysmääräys ei automaattisesti velvoita kaikkia maita luovuttamaan Putinia.

Vain ICC-sopimuksen ratifioineiden maiden, mukaan lukien useimmat #Eurooppa’n maat, on tehtävä yhteistyötä tuomioistuimen kanssa. Muun muassa #Kiina ja #Yhdysvallat eivät ole ratifioineet ICC:n sopimusta.

Siksi on epäselvää, luovutettaisiinko #Putin kaikissa olosuhteissa #Haag’iin. Lehto veti vertailun #Sudan’in entisen presidentin Omar al-Bashirin tapaukseen, joka on myös ICC:ssä syytettynä.

Monet #Afrikka’n maat ovat kieltäytyneet luovuttamasta häntä, vaikka niillä on velvollisuus tehdä niin. ICC:n säännöt rajoittavat myös koskemattomuuteen liittyviä yhteistyövelvoitteita.

Vaikka valtionpäämiehillä on yleensä koskemattomuus, heillä ei ole sitä ICC:ssä. Lehto totesi, että pidätysmääräyksen myötä merkittävin käytännön muutos on se, että Putin joutuu nyt rajoittamaan matkustamistaan.

“Hänen on mietittävä tarkkaan, minne mennä”, hän sanoi. Pidätysmääräykseen liittyy myös merkittävä leima Putinin perinnölle, sillä hänet muistetaan nyt sotarikollisena. Lehto nosti esiin yhden järkyttävimmistä sotarikoksista #Ukraina’ssa, jossa yli 16 000 lasta vietiin #Venäjä’lle ja sijoitettiin perheisiin eri puolilla maata nopean koulutuksen jälkeen.

Venäjä hyväksyi lain, jonka ansiosta näiden kaapattujen lasten oli helppo saada Venäjän #kansalaisuus.

Lehto kuvaili tätä “yhdeksi järkyttävimmistä sotarikoksista Ukrainassa” ja sanoi, että #RikoksistaIhmisyyttäVastaan ​​on mahdollista syyttää. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on saada Venäjä vastuuseen kaikista sotarikoksistaan, mukaan lukien tarkoituksellinen kohdistaminen siviilialueille.

Lehto kuitenkin uskoo, että suurin tehty rikos on #RikosRauhaaVastaan, sillä ilman sodan syttymistä muita rikoksia ei olisi tapahtunut.

#Valkoisentalo’n kehotus Turkin nopeaan #Ruotsi’n #NATO-jäsenyyden ratifiointiin on osa #USA:n laajempaa sitoutumista #Eurooppa’n turvallisuuden vahvistamiseen.

Yhdysvaltojen ja Naton jäsenmaiden väliset suhteet ovat pitkään olleet vahvoja, ja Yhdysvallat on sitoutunut tukemaan Naton laajentumista ja vahvistamista.

Turkki on Naton jäsenmaa, jolla on merkittävä rooli turvallisuuden ylläpitämisessä Itä-Euroopassa ja Lähi-idässä. Yhdysvallat on pitkään kehottanut Turkkiä kantamaan vastuunsa Naton jäsenenä ja tukemaan liiton päämääriä.

Ruotsi on yksi Euroopan johtavista sotilasmaista, jolla on merkittävä rooli alueen turvallisuudessa. Ruotsi on jo pitkään Suomen kanssa odottanut Naton täysjäsenyyttä, mutta jäsenyyden toteutuminen on ollut hidasta. Yhdysvaltojen kehotus Turkin nopeaan ratifiointiin voi auttaa nopeuttamaan Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Naton jäsenyys voi tuoda Ruotsille monia etuja, kuten lisääntynyttä #turvallisuutta, #yhteistyötä muiden jäsenmaiden kanssa ja mahdollisuuden vaikuttaa puolustusliiton päätöksiin. Samalla Ruotsin liittyminen Natoon vahvistaa koko liiton asemaa ja antaa sen käyttöön lisää resursseja ja asiantuntemusta.

Yhdysvaltojen kehotus Turkin nopeaan Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointiin voi olla merkittävä askel kohti Euroopan turvallisuuden vahvistamista. Toivotaan, että Turkki ottaa tämän kehotuksen vakavasti ja toimii nopeasti Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointiprosessin edistämiseksi.