#Venäjän #terroristien #hyökkäys-#autot #räjäytettiin #video #twitter

#Venäläiset aloittivat #hyökkäyksen kolmella, ehkä jopa neljällä #pikkuauto’lla mutta kun ensimmäinen #tuhoutui, he joutuivat #paniikki’in. Viimeinen melkein #pakeni, mutta yksi #panssarintorjuntaohjus #eliminoi myös sen.

#Ukraina’n #auringonkukkapelloilla #kuolee ihmisiä jotka eivät kuulu sinne. #Luonto kärsii räjähteiden #kemikaali’ista.

Terroristijoukkojen jäsenienkin elämät on tärkeitä.

#Sota pitää lopettaa, #Venäjän tulee poistua #Ukrainasta – mukaanlukien Krim – vain siten venäläisten #sotilaiden #henki saadaan säästettyä.

#Venäjä suorittaa #väestönvaihto’a teurastamalla #vähemmistöryhmä’t #Ukraina’n #rintama’lla

Venäjän sotatoimet Ukrainan rintamalla ovat herättäneet kansainvälistä huomiota ja kritiikkiä monista syistä. Yksi näistä syistä on se, että Venäjä on sijoittanut #eturintama’lle sotilaita, jotka edustavat Venäjän vähemmistöryhmiä. Tämä käytäntö on herättänyt huolta #ihmisoikeus’ksien ja kansainvälisten sopimusten rikkomisesta.

Venäjän #vähemmistöryhmät, kuten #tataarit, #burjaatit, #tshetshenialaiset ja muut, ovat olleet aktiivisesti mukana Venäjän #sotatoimi’ssa Ukrainassa. Venäjän hallinto on palkinnut näitä ryhmiä ja kannustanut heitä osallistumaan #sotilasoperaatio’ihin. Tämä on saanut monet huolestumaan siitä, että Venäjä käyttää vähemmistöryhmiä hyväkseen #PoliittisessaPelissä ja sotilaallisessa strategiassa.

Venäjän toimet ovat myös aiheuttaneet #pelko’a vähemmistöryhmissä, sillä sotilaiden #henki ja #turvallisuus ovat #vaara’ssa eturintamalla. Vaikka Venäjän #hallinto on pyrkinyt kääntämään tilanteen edukseen ja väittänyt suojelevansa vähemmistöjä Ukrainan kansallismieliseltä hallitukselta, monet ovat huolissaan siitä, että vähemmistöryhmät ovat vain työkaluja Venäjän aggressiivisessa #ulkopolitiikka’ssa.

Tämä käytäntö on myös nostanut esiin kysymyksen siitä, kuinka Venäjän hallinto suhtautuu vähemmistöihin kotimaassaan. Venäjä on aiemmin kohdellut #tshetshenia’laisia ja muita vähemmistöjä brutaalisti, ja sotatoimissa Ukrainassa sijoitetut vähemmistöryhmien sotilaat ovat kokeneet pelkoa siitä, että Venäjän hallinto käyttää hyväksi vähemmistöryhmiä vain oman edun tavoittelussa.

Vaikka sota Ukrainassa jatkuu edelleen, on tärkeää, että kansainväliset yhteisöt seuraavat tarkasti Venäjän toimia Ukrainassa ja vaativat Venäjän hallintoa kunnioittamaan kansainvälisiä sopimuksia ja ihmisoikeuksia. Samalla on tärkeää muistaa, että vähemmistöryhmät ovat osa Venäjän yhteiskuntaa ja heidän oikeuksiensa turvaaminen on tärkeää.