#Suomi on maailman #onnellisin maa kuudetta kertaa peräkkäin kertoo The #World #Happiness #Report 2023

The World Happiness Report 2023 on julkaistu ja jälleen kerran Suomi on kruunattu #maailman onnellisimmaksi maaksi. Tämä on jo kuudes kerta peräkkäin, kun Suomi nousee raportin kärkisijalle.

Raportti perustuu eri maiden asukkaiden subjektiiviseen kokemukseen omasta #hyvinvoinnistaan ja #onnellisuudestaan. Raportissa otetaan huomioon muun muassa taloudellinen #vauraus, #sosiaalinen #tuki, #terveys, #vapaus ja #luottamus.

Suomen menestys on todella huomionarvoista, sillä maa on onnistunut säilyttämään #kärkipaikkansa vaikka listan muita maita on vaihtunut vuosien varrella.

Suomen menestyksen taustalla on useita tekijöitä. Maassa on vahva #sosiaaliturva ja korkea #koulutustaso, mikä mahdollistaa tasaisen #elintason ja tasa-arvoisen #yhteiskunnan. Suomessa myös luonto ja #ulkoilumahdollisuudet ovat lähellä, mikä edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Tämän vuoden raportti osoittaa, että #pandemia on vaikuttanut merkittävästi ihmisten #onnellisuuteen ympäri maailmaa. Monet maat ovat menettäneet pisteitä raportissa #koronaviruspandemi’an vuoksi. Suomessakin on koettu pandemian vaikutukset, mutta maan vahva #tukiverkosto ja #terveydenhuoltojärjestelmä ovat auttaneet ihmisiä selviytymään vaikeasta ajasta.

Suomen menestyksen myötä monet ovatkin alkaneet tutkia Suomen mallia ja yrittävät saada siitä ideoita omaan #yhteiskuntaansa. Suomi on onnistunut luomaan yhteiskunnan, jossa hyvinvointi ja tasa-arvo ovat keskeisiä arvoja, ja joka tarjoaa ihmisille mahdollisuuden elää onnellista ja tasapainoista elämää.

#LasseLehtonen / @lasleh ja muut Suomen #asiantuntijat ovat tärkeässä osassa #luotettava’n tiedon välittämisessä

Kuva: hus.fi

Elämme nykyään digitaalisessa maailmassa, jossa tiedon saatavuus on valtavaa ja #internet on tärkein tiedonlähde monille ihmisille. Internetistä löytyy valtava määrä tietoa eri aiheista ja eri lähteistä, mutta kaikki julkaistu #tieto ei ole luotettavaa. Siksi on erittäin tärkeää, että luotamme oman valtion asiantuntijoihin ja heidän antamaansa tietoon – älä usko internetissä julkaistuihin höpö-höpö -satuihin joita #VenäjänTrollit kirjoittelevat

Suomen valtion asiantuntijat ovat erittäin koulutettuja ja kokeneita ihmisiä, joilla on syvällinen tietämys omasta alastaan. Heillä on pääsy tietoihin ja tutkimuksiin, joita ei ole välttämättä saatavilla internetissä. Asiantuntijoiden antama tieto perustuu #TutkittuunTietoon ja #TutkimusNäyttöön, joka on läpikäynyt kriittisen arvioinnin ennen sen julkaisua.

Toisin kuin valtion asiantuntijat, internetin tietolähteet voivat olla epäluotettavia ja virheellisiä. Internetissä julkaistut tiedot voivat olla peräisin epäluotettavista lähteistä, ja niitä ei ole aina tarkistettu ennen julkaisua. Tämä johtaa usein siihen, että internetissä leviää väärää tietoa ja #höpösatu’ja.

Luottaminen oman valtion asiantuntijoihin on erityisen tärkeää tilanteissa joissa on kyse on ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta.

Esimerkiksi #pandemia’n aikana on tärkeää luottaa terveysviranomaisten antamaan tietoon ja #ohje’isiin, jotta voimme suojella itseämme ja muita. #VääräTieto tai #höpösadut voivat johtaa ihmisten terveyden vaarantumiseen ja vakaviin seurauksiin.

#MaailmanLaajuinenRuokaKriisi

african kids eating some sorghum porridge, village in botswana

Suomessa #ruokakriisi nähdään usein lähinnä ruoan hintojen nousuna, mutta todellisuudessa ruokakriisi on monille ihmisille ympäri maailmaa paljon vakavampi ongelma. Afrikassa ja monissa muissa maissa #aliravitsemus ja #nälänhätä ovat lisääntyneet viime vuosina huolestuttavasti.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö #FAO:n mukaan yli 765 miljoonaa ihmistä kärsii kroonisesta nälästä. Tämä on kasvava trendi, sillä aliravitsemuksen määrä on noussut 8 prosentista 9,3 prosenttiin vuonna 2020 ja edelleen 9,8 prosenttiin vuonna 2021. Tämä kehitys on erittäin huolestuttava, sillä #nälkä ja #köyhyys olivat aiemmin vähenemässä.

#Ukraina’n #sota on lisännyt ruoan, #lannoitteiden ja #energia’n hintoja, mikä on vaikuttanut #ruoantuotanto’on Euroopassa ja Afrikassa. Nämä maat ovat jo kamppailleet aliravitsemuksen ja nälänhädän kanssa, ja Ukrainan sodan aiheuttamat katkokset #vilja’n toimituksissa ovat vain kurjistaneet tilannetta entisestään.

Lisäksi #pandemia, paikalliset #konfliktit ja #ilmastonmuutos’ksen aiheuttamat haasteet ovat hankaloittaneet #ruoantuotantoa ympäri maailmaa. Pienten maatalousyrittäjien on vaikea sopeutua muutoksiin, ja he tarvitsevat apua selviytyäkseen.

On tärkeää ymmärtää, että #ruokakriisi on monimutkainen ongelma, joka vaatii monia ratkaisuja. On tarpeen tukea paikallisia maatalousyrittäjiä, kehittää kestävämpiä viljelymenetelmiä, torjua ilmastonmuutosta ja auttaa konfliktien uhreja. Lisäksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja yhteisiä ponnisteluja nälänhädän lopettamiseksi.

Suomen kaltaiset vauraat maat voivat auttaa esimerkiksi kehitysapuna, joka tukee ruoantuotantoa ja kestävää kehitystä eri puolilla maailmaa. Meidän on tunnustettava, että ruoka on perusoikeus, joka kuuluu kaikille, ja että meillä on vastuu auttaa niitä, joilla ei ole riittävästi ruokaa.