#Ukraina’n #puolustusvoimat ja #poliisivoimat nauttivat täydellistä kansalaisten luottamusta

Ukrainian soldiers man and woman dressed military uniform at front line.

#Razumkov-keskuksen tekemä tutkimus osoittaa, että ukrainalaiset luottavat yhä enemmän maansa asevoimiin. Vuoden 2021 68 prosentin luottamusarvo on kasvanut huimasti vuoteen 2023 mennessä, sillä nyt 95,8 prosenttia ukrainalaisista ilmoittaa luottavansa #armeija’an.

Tämä kehitys on merkittävä, sillä se heijastaa ukrainalaisten kasvavaa luottamusta oman maansa turvallisuuteen. Ukraina on kärsinyt vuosia sodasta naapurimaa Venäjän takia ja vaikka tilanne on ollut vaarallisempi viime aikoina monet ukrainalaiset ovat yhä luottavaisempia tilanteen ratkeamiseen Venäjän häviöllä.

Ukrainan asevoimat ovatkin pyrkineet vahvistamaan toimintaansa ja modernisoimaan kalustoaan koko maailman antamalla tuella. Tämä on luultavasti osaltaan lisännyt myös ukrainalaisten luottamusta armeijaan. Lisäksi Ukrainan asevoimien rooli kansallisen identiteetin rakentamisessa on ollut merkittävä, sillä monet ukrainalaiset kokevat yhteyden ja ylpeyden omaa maataan kohtaan armeijan kautta.

On huomionarvoista, että Razumkov-keskuksen tutkimus osoittaa myös ukrainalaisten luottamuksen muiden instituutioiden kasvua. Esimerkiksi poliisivoimien luottamusarvo on kasvanut 35,6 prosentista 58,4 prosenttiin samalla ajanjaksolla. Tämä viittaa siihen, että Ukrainassa tapahtuu laajempaa luottamuksen palautumista maan #instituutio’ita kohtaan.

Kaiken kaikkiaan Razumkov-keskuksen tutkimus osoittaa positiivisia merkkejä Ukrainan kehityksestä. Luottamuksen kasvu maan asevoimiin on vain yksi osoitus siitä, että Ukraina on edistymässä kohti #vakautta ja #turvallisuutta. Tämä kehitys on tärkeää myös kansainvälisesti, sillä #vakaa ja #turvallinen Ukraina on tärkeä tekijä koko #EuroopanTurvallisuus’delle.

#Suomi #Puolustusvoimat #CombatCamera #Finnish #DefenceForces #YouTube

“#Combat #Camera, eli #taistelukamerayksikkö kuvaa puolustusvoimien toimintaa kaikissa olosuhteissa. #COMCAM-kuvaajat taistelevat painopisteen joukoissa, jotta puolustusvoimat voi välittää kuvaa suoraan tapahtumien keskeltä. COMCAM on vahva #informaatio-operaatioiden kyky.

Kuvaajat ovat #media-ammattilaisia, joille annetaan monipuolinen taistelukoulutus. COMCAM-yksikkö valitsee vuosittain 6-10 kuvausammattilaista vaativaan #varusmies’koulutukseen. Palveluksen läpikäyneet sijoitetaan sodanajan COMCAM-tehtäviin.

The Combat Camera Unit documents all aspects of the Finnish Defence Forces. A COMCAM soldier films, photographs, and fights with the unit they are embedded in, so that the Defence Forces can utilize the material. COMCAM is a strong part of information warfare.

COMCAM soldiers are professionals in the media field, who receive diverse military training. Combat Camera recruits 6-10 Conscripts per year to fulfill their national service in one of the most challenging service branches. When mustered out the conscripts are placed in the reserves, with Combat Camera as their war time role.”

Suomessa #Euroopan paras #tykistö

Suomi on Euroopan maa, jolla on pitkät perinteet sotilasasioiden suhteen. Vaikka Suomi onkin rauhanomainen maa, sillä on edelleen voimakas puolustuskyky, joka perustuu moderniin ja tehokkaaseen armeijaan. Erityisesti Suomen tykistö on tunnustettu yhdeksi Euroopan parhaista, ja tässä käymme läpi syitä, miksi näin on.

Tykistö on yksi tärkeimmistä aseista nykyaikaisessa sodankäynnissä. Se mahdollistaa kaukana olevien kohteiden tuhoamisen ja puolustautumisen vihollista vastaan. Suomen tykistö on erityisen tehokasta sen teknologian ja ammattitaidon ansiosta.

Suomessa on käytössä useita erilaisia tykistöjärjestelmiä, joista osa on valmistettu Suomessa. Suomen puolustusvoimat käyttää muun muassa Patrian valmistamia ammukseenlaukaisujärjestelmiä, jotka ovat kehittyneitä, tarkkoja ja helppokäyttöisiä. Nämä järjestelmät ovat myös erittäin liikkuvia, mikä mahdollistaa niiden käytön kaikissa olosuhteissa.

Suomen tykistön vahvuus perustuu myös sen henkilöstöön. Suomessa on erittäin koulutettuja ja ammattitaitoisia tykistöammattilaisia, jotka ovat osaavissa käsissä käyttää Suomen huipputeknologisia järjestelmiä. Suomen armeija panostaa paljon henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen, mikä takaa sen, että Suomen tykistö on aina parhaassa mahdollisessa kunnossa.

Suomen tykistö on myös erittäin tehokasta sen strategisten sijaintien vuoksi. Suomi on sijoittanut tykistönsä strategisesti eri puolille maata, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin kaikkiin mahdollisiin uhkiin. Lisäksi Suomen puolustusvoimat tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden maiden kanssa, mikä parantaa sen tykistön toimintakykyä entisestään.

Lopuksi voidaan todeta, että Suomen tykistö on yksi Euroopan parhaista sen teknologian, henkilöstön, strategisten sijaintien ja yhteistyön ansiosta. Vaikka Suomen puolustusvoimat onkin rauhanomainen ja sen tavoitteena on säilyttää rauha ja vakaus, sen tykistö on valmiina puolustamaan Suomen kansaa ja sen vapautta kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

Lue myös tämä:

Katso video kenttätykistä #YouTube:sta Satunnaista Sotilashistoriaa -kanavalta.