Tulevat #vaalit tulevat olemaan todella merkittävän ahdistavia monille #hörhö’ille ympäri #Suomen #YouTube

Ihmiset ovat seuranneet vaalikampanjoita ja äänestäneet suosikkiehdokastaan toivoen, että heidän äänensä vaikuttaisi tulevaisuuden suuntaan. Valitettavasti vaalit eivät aina mene niin kuin haluaisimme, ja tulos voi olla pettymys niille, jotka ovat asettaneet toivonsa tiettyyn ehdokkaaseen.

Joillekin ihmisille vaalien tuloksen #hyväksyminen voi olla vaikeaa, varsinkin jos he ovat eläneet tietyssä #somekupla’ssa, jossa on vallinnut tietty #mielipideilmasto. Tämä voi johtaa siihen, että ihmiset eivät ole valmiita hyväksymään vastakkaisia #näkökulmia ja ovat erittäin pettymyksen vallassa, kun heidän ehdokkaansa häviää vaalit.

Tämä #pettymys ja #turhautuminen voivat johtaa siihen, että ihmiset alkavat syyttää muita #henkilöitä, #medioita ja jopa #vaalijärjestelmiä vaalien tuloksesta. He saattavat tuntea, että heidän #äänensä ei ole kuultu tai että heidän #äänestämänsä ehdokas on saanut #vääryyttä osakseen. Tämä voi aiheuttaa tunteen siitä, että #demokratia ei toimi tai että #järjestelmä on #korruptoitunut.

Suomessa ei tapahdu #vaalivilppiä – saatat vain kuvitella niin.

On tärkeää ymmärtää, että #vaalituloksen hyväksyminen on osa #demokratiaa. Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä #äänestämällä, mutta jokaisella on myös velvollisuus hyväksyä vaalien tulos. Vaalituloksen #hyväksyminen on keskeinen osa #demokraattista prosessia, ja sen tulee tapahtua ilman #vihaa, #väkivaltaa tai #syyttelyä.

Jos olet huolissasi vaalituloksen vaikutuksista tulevaisuuteen, on tärkeää olla aktiivinen ja osallistua #demokraattiseen prosessiin jatkossakin. Seuraavat vaalit ovat aina tärkeä tilaisuus vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan, ja jokainen ääni on tärkeä.

Jos vaalien tulokset saavat sinut tuntemaan #pettymystä ja #turhautumista, muista, että olet osa suurempaa #yhteisöä. Yritä kuunnella ja ymmärtää vastakkaisia #näkökulmia, sillä kaikki eivät aina ole samaa mieltä kanssasi. Muista, että demokratia toimii vain, kun kaikki osallistuvat siihen.

Saat aina apua #mielenterveysongelmiin, tutustu vaikka #Mielenterveystalon -web-portaaliin. https://www.mielenterveystalo.fi/fi

Jos koet #itsetuhoisia ajatuksia vaalien jälkeen ota yhteyttä omaan #terveyskeskukseen tai #hätätapauksissa soita #112.

Katso alta #Fennomania20:n aiheeseen liittyvä video ja tilaa heidän kanavansa.

Levelimania #24: Se joku Tokentuben tyyppi

#JaanaKavonius #TotuusPuolue’tta ei tule koskaan olemaan – kannattajakortteja puuttuu yli 1000 kappaletta

Kuvakaappaus totuuspuolueen internetsivuilta

Totuus-puolueen perustamisen yrittäminen on hyvä esimerkki siitä, kuinka poliittisten liikkeiden syntymisessä ei ole kyse pelkästään hyvistä aikomuksista ja hienoista periaatteista, vaan myös käytännön realiteeteista – kuten resurssien saatavuudesta ja ajankohdasta. Totuus-puolueen kannattajakorttien puuttuminen yli tuhannella äänioikeutetulla henkilöllä on vakava este sen pääsemiselle edes vaaleihin. Tämän lisäksi #vaalit ovat jo nurkan takana, joten aikaa ei ole enää riittävästi kerätä tarvittavia kannattajakortteja.

Totuus-puolueen verkkosivuilta löytyy monia hienoja periaatteita, jotka moni suomalainen voi allekirjoittaa. Totuuden, oikeudenmukaisuuden ja laillisuuden palauttaminen ovat tärkeitä tavoitteita kaikille poliittisille liikkeille. Kuitenkin, kuten arvasitkin – kyseessä on “vaihtoehtoinen totuus”, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että Totuus-puolueen arvot ja tavoitteet eivät välttämättä vastaa kaikkien suomalaisten näkemyksiä henkilöityneenä.

Lisäksi on huomattava, että poliittisten puolueiden perustaminen ei ole helppoa missään päin maailmaa. Vaikka #Totuus-puolueen perustajilla on vahva #motivaatio ja #halu muuttaa yhteiskuntaa paremmaksi, se ei riitä. Poliittisen liikkeen menestyminen vaatii myös laajan tukijoukon, merkittävän rahoituksen ja strategisen suunnitelman.

Vaikka Totuus-puolueen perustaminen näyttää tällä hetkellä epäonnistuneen, se on tärkeä muistutus siitä, että #poliittinen aktiivisuus ja yhteiskunnallinen keskustelu ovat aina tärkeitä. Kaikki poliittiset liikkeet, jotka pyrkivät vaikuttamaan yhteiskuntaan ja muuttamaan sitä paremmaksi, ansaitsevat kunnioitusta. Tärkeintä on kuitenkin, että politiikka ja yhteiskunnallinen keskustelu perustuvat tosiasioihin ja avoimeen vuoropuheluun eri näkemyksiä edustavien ihmisten välillä – se ilmeisesti tässä kyseisessä puolueessa ei pidä paikkaansa.

Kuva: Jaana Kavonius Twitter

Miksi #sotilastaustaisia henkilöitä tulisi valita #eduskunta’an #NATO:on liittymisen jälkeen?

#vaalit NATO-jäsenyys on ollut Suomen poliittisen keskustelun keskiössä jo pitkään. Suomen liittyminen NATO:on tarkoittaisi muutoksia maan turvallisuuspolitiikassa ja puolustusvoimien toiminnassa.

#Sotilastaustaisilla henkilöillä on tässä tilanteessa erityinen rooli ja merkitys. Heillä on osaamista ja kokemusta, jotka ovat arvokkaita ja tarpeellisia tällaisessa tilanteessa.

#Sotilastaustaiset henkilöt ovat usein kokeneita johtajia ja strategisia ajattelijoita. He ovat tottuneet toimimaan paineen alla ja tekemään nopeita päätöksiä. Heillä on myös laaja-alainen kokemus turvallisuuspolitiikasta ja puolustusvoimien toiminnasta. Tämä osaaminen ja kokemus on tarpeen, kun päätetään esimerkiksi siitä, millaisia puolustusvoimien investointeja tehdään ja millaisia toimenpiteitä tarvitaan maan turvallisuuden takaamiseksi.

Sotilastaustaisilla henkilöillä on myös vahva käsitys siitä, millaisia riskejä maan turvallisuuspolitiikkaan liittyy. He ovat tottuneet arvioimaan tilanteita ja tekemään päätöksiä #turvallisuusuhkien torjumiseksi. Tämä tietämys on erityisen tärkeää, kun päätetään NATO:n toiminnasta.

Sotilastaustaiset henkilöt ovat myös tottuneet työskentelemään yhteistyössä muiden maiden #puolustusvoimien kanssa. Tämä yhteistyö on välttämätöntä, kun puhutaan NATO-jäsenyydestä. NATO-jäsenyys tarkoittaisi #yhteistyön lisääntymistä muiden NATO-maiden kanssa, ja sotilastaustaiset henkilöt osaavat toimia #kansainvälisessä ympäristössä ja yhteistyöverkostoissa.

Sotilastaustaiset henkilöt ovat myös #motivoituneita ja #sitoutuneita maan turvallisuuden edistämiseen. Heidän työuransa on ollut omistautunutta #turvallisuuden ylläpitämiseen.